استارتاپ ؛ لین استارتاپ | دومان سلطانی

۲۹ آذر
۱۳۹۵
رشد نابالغانه
۱۶ آبان
۱۳۹۵
مفاهیم پایه برندینگ
۹ مهر
۱۳۹۵
product-market-fit dooman soltani
۲۶ شهریور
۱۳۹۵
راه اندازی وبسایت استارتاپ ها
۲۰ مرداد
۱۳۹۵
lean startup
۳ مرداد
۱۳۹۵
قیف فروش